Afslag på visum

Det er en kedelig og ubehagelig oplevelse at få afslag på visum til Danmark fra Thailand, og det kan normalt undgås, hvis man sætter sig ind i visumreglerne, og hvis ansøgeren vel at mærke er kvalificeret til at få et visum.

Ofte får folk afslag på visum til Danmark, fordi de har givet forkerte, upræcise eller urigtige oplysninger. I andre tilfælde er der tale om en konkret og saglig vurdering fra ambassadens eller Udlændingestyrelsens side.

Normalt accepterer ambassaden en visumansøgning

Vi kan hjælpe med at ansøge om visum til Danmark fra Thailand, og vi undersøger chancerne, før vi starter en sag, men der kan naturligvis være forhold, som den ene eller begge parter ikke har oplyst til os. Normalt får vores kunder det ønskede visum, men der er blevet givet afslag på visum i enkelte tilfælde igennem mere end 10 år.

I særlige tilfælde kan vi hjælpe ved afslag på visum

Hvis I først har fået afslag på visum, så er det muligt, at vi kan hjælpe, men det er ikke sikkert. Vi kan ikke ændre på de faktiske forhold, og derfor kan vi ikke ændre på afslaget, hvis visummet har været ansøgt korrekt og er fuldt belyst, og hvis ambassaden har lavet en saglig vurdering.

Dog kan der være tilfælde, hvor der er søgt et forkert visum, hvor der er givet forkerte oplysninger, eller hvor der er søgt på en forkert måde, og i disse tilfælde kan vi hjælpe med at lave en ny ansøgning om visum til Danmark fra Thailand, efter I har fået afslag på visum.

Vi kan også forsøge at hjælpe, hvis der er givet ukorrekte oplysninger, såfremt der ikke ligefrem er tale om dokumentfalsk, svindel eller bevidst manipulation af sandheden. Vi kan med andre ord ikke hjælpe ved afslag på visum, hvis loven er blevet brudt, og vi svindler heller ikke med visumansøgninger, ligesom vi ikke medvirker ved svindel.

Ring til os mellem kl. 10.00 og 18.00 på hverdage:
Telefon: (+45) 7027 6770 (dansk)
E-mail: consular@bureaukronberg.com